Jak wygląda wizyta fizjoterapeutyczna?

Informacje ogólne – pierwsza wizyta fizjoterapeutyczna

Planowa godzina pierwszej wizyty fizjoterapeutycznej

Wizyty domowe cechuje konieczność dojazdów między pacjentami, co może powodować pewne opóźnienia. Stąd proszę nastawić się, że wizyta może odbyć się 15 minut wcześniej lub później niż planowany termin. Zwykle jednak nie ma takich opóźnień, a jeśli się pojawiają, informuję o tym pacjenta. Przy pierwszej wizycie fizjoterapeutycznej może wystąpić też problem z odnalezieniem adresu docelowego lub miejscem postojowym. Czasem zdarza się również konieczność zostania u pacjenta trochę dłużej. Zachęcam również do przeczytania regulaminu firmy.

Przestrzeń

Sprawne przeprowadzenie pierwszej wizyty fizjoterapeutycznej znacznie ułatwi wygospodarowanie trochę przestrzeni, aby usiać i przeprowadzić wywiad oraz rozłożyć mobilny stół do terapii, by rozpocząć badanie i terapię. Jeśli pacjent jest unieruchomiony w swoim łóżku rehabilitacyjnym, cudownie byłoby ustawić je tak, aby dostęp do pacjenta był obustronny.

Etapy pierwszej wizyty fizjoterapeutycznej

Przygotowanie

Przygotowanie do wizyty obejmuje zmianę obuwia, umycie rąk i dezynfekcje sprzętu. Rozłożenie stołu do terapii i innych elementów koniecznych do przeprowadzenia wizyty.

1. Założenie karty pacjenta

Każda wizyta fizjoterapeutyczna musi zostać zapisana w elektronicznej karcie pacjenta. Dlatego podczas pierwszej wizyty zostanie założona Twoja karta w elektronicznej dokumentacji. Skierowanie nie jest wymagane. Każdy pacjent i charakter terapii różni się, stąd nie zawsze pierwsza wizyta będzie wyglądała tak, jak zostanie to niżej opisane. Jednak u większości pacjentów skarżących się na dolegliwości bólowe stosuje się poniższy schemat.

2. Wywiad

Muszę dobrze poznać Twój problem, z którym się zgłosiłeś, dlatego będę zadawał wiele pytań. Pytania te pomogą mi określić przyczynę dolegliwości oraz zaplanować badanie kliniczne i fizjoterapię (więcej o tym jak ważne są pytania, pisałem tutaj). Pytania będą dotyczyły dolegliwości (od kiedy się zaczęły? czy się nasilają? czy występują cały czas czy z przerwami? jak sobie z nimi radzisz?), ale również przeprowadzony będzie wywiad w kierunku innych chorób, przede wszystkim, aby poznać środki ostrożności przed terapią.

3. Badanie

Po zebraniu odpowiedzi na szereg pytań rozpocznie się badanie kliniczne. Wygodnie będzie ubrać się w strój niekrępujący ruchów i odsłaniający okolice ciała, w których występuje problem. Badanie kliniczne różni się znacząco w zależności od rodzaju problemu i wywiadu.

4. Analiza badań obrazowych

Na końcu badania poproszę o pokazanie wykonanych do tej pory badań obrazowych oraz innych badań. Pacjenci, często opisują swoje dolegliwości, cytując opisy badań obrazowych. Staraj się tego unikać, badania obrazowe to tylko dodatkowe badania, a fizjoterapeuta zainteresowany jest przede wszystkim Twoimi odczuciami. Oczywiście, jeśli obawiasz się jakichś stwierdzeń z opisów badań — poinformuj o tym. Mimo wszystko badania obrazowe mogą być pomocne w celu wykluczenia poważnych patologii tj. złamanie, choroby nowotworowe.

5. Wstępna terapia [dotyczy pacjentów z głównym komponentem bólowym]

Po przeanalizowaniu wszystkich do tej pory zebranych informacji przeprowadzana jest terapia, którą następnie razem z pacjentem oceniamy, aby zweryfikować przypuszczenia dotyczące głównego źródła problemu.

6. Plan rehabilitacji

Wspólnie z pacjentem ustalamy roboczy plan rehabilitacji, który zależny jest m.in. od potrzeb pacjenta, rodzaju dysfunkcji, chorób współistniejących.