Regulamin praktyki fizjoterapeutycznej

 1. Postanowienia ogólne
  a) Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług fizjoterapeutycznych przez Mateusz Stec Praktyka Fizjoterapeutyczna.
  b) Mateusz Stec Praktyka Fizjoterapeutyczna prowadzi praktykę w miejscu wezwania pacjenta i specjalizuje się w fizjoterapii.
  c) Usługi fizjoterapeutyczne świadczone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej.
 2. Umawianie wizyt
  a) Pacjenci mogą umawiać wizyty telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.fizjostec.pl
  b) Wizyty są realizowane na podstawie dostępności fizjoterapeuty i harmonogramu wizyt.
  c) Pacjenci zobowiązani są do udzielenia dokładnych informacji dotyczących swojego stanu zdrowia w szczególności nt. świeżych urazów przed rozpoczęciem terapii.
  d) Należy poinformować fizjoterapeutę w przypadku wystąpienia przeziębienia, gorączki lub innych objawów infekcji przed umówioną wizytą. W takiej sytuacji wizytę należy przełożyć na inny termin, gdy pacjent będzie zdrowy.
 3. Opłaty i płatności
  a) Wysokość opłat za usługi fizjoterapeutyczne ustalana jest indywidualnie i zależy od rodzaju terapii, czasu trwania wizyty oraz odległości dojazdu fizjoterapeuty.
  b) Pacjenci mają możliwość dokonywania płatności w gotówce lub bezgotówkowo (karta płatnicza, BLIK, przelew bankowy) po zakończeniu wizyty lub z góry przed wykonaną wizytą.
 4. Bezpieczeństwo pacjenta
  a) W trosce o bezpieczeństwo pacjenta, fizjoterapeuta może skrócić lub wydłużyć czas trwania terapii w zależności od potrzeb i postępów terapeutycznych.
  b) Decyzja o wydłużeniu lub skróceniu czasu wizyty podejmowana jest zawsze w najlepszym interesie pacjenta i w zgodzie z zasadami etyki zawodowej fizjoterapeuty.
 5. Wykorzystanie zdjęć i filmów
  a) W przypadku wyrażenia przez pacjenta zgody pisemnej, Mateusz Stec Praktyka Fizjoterapeutyczna może wykorzystać zdjęcia i filmy z fizjoterapii w celach dydaktycznych oraz marketingowych.
  b) Wykorzystanie zdjęć i filmów odbywa się z poszanowaniem prywatności pacjenta i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
  c) Pacjent ma prawo w każdym momencie wycofać swoją zgodę na wykorzystanie swoich zdjęć i filmów poprzez mailowy kontakt z Mateuszem Stec Praktyka Fizjoterapeutyczna (kontakt@fizjostec.pl).
 6. Prywatność i ochrona danych osobowych
  a) Mateusz Stec Praktyka Fizjoterapeutyczna zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji przekazanych przez pacjenta w trakcie terapii.
  b) Mateusz Stec Praktyka Fizjoterapeutyczna nie udostępnia informacji o pacjencie osobom trzecim, chyba że wymaga tego obowiązujące prawo lub zgodę pacjenta.
  c) Mateusz Stec Praktyka Fizjoterapeutyczna przechowuje numer telefonu, adres oraz imię i nazwisko pacjenta w celu ułatwienia komunikacji i umożliwienia zaplanowania i zorganizowania sesji terapeutycznych. Zapewniam, że dostęp do tych informacji jest ograniczony tylko do mnie, Mateusza Steca, i że są one przechowywane w bezpieczny sposób.
  d) Szczegółowe informacje dotyczące pacjenta, takie jak wyniki badań, historia medyczna itp., są przetwarzane przez program Finezjo, który spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Finezjo jest zaawansowanym systemem informatycznym, który zapewnia poufność, integralność i dostępność danych pacjentów. Wszelkie przetwarzanie danych przez ten program odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
  e) Zgodnie z przepisami prawa, karta zgody pacjenta na udzielane świadczenia jest przechowywana w formie drukowanej. Zapewniam, że karta zgody jest dostępna wyłącznie dla mnie, Mateusza Steca, i że jej przechowywanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi poufności i ochrony danych osobowych.
  f) Mateusz Stec Praktyka Fizjoterapeutyczna tworzy kopie zapasowe zdjęć i filmów w celu zabezpieczenia tych danych. Kopie zapasowe są przechowywane w aplikacji Google Zdjęcia, która zapewnia bezpieczne środowisko przechowywania danych.