Sen i aktywność fizyczna – mogą chronić przed demencją

Aktywność fizyczna i sen

Regularna aktywność fizyczna, która zmniejsza ryzyko demencji to jedno. Druga istotna kwestia to długość snu. Zbyt krótka długość snu (poniżej 6h) ma negatywny wpływ na człowieka, choćby z uwagi na wzrost ryzyka występowania bólów przewlekłych. Nie inaczej jest kwestii chorób poznawczych.

Długie badanie na dużej grupie pacjentów

Badanie, w którym udział wzięło aż 9000 osób, pokazało, że sen trwający 6-8 godzin optymalizuje wysiłek związany regularną aktywnością fizyczną w kontekście poziomu poznawczego pacjenta. Obserwacja badanych trwała 10 lat! Co dwa lata uczestnicy poddawani byli seriom pytań, które określały ich poziom umysłowy, poziom aktywności fizycznej i czas snu.

Wyniki – aktywność fizyczna chroni przed demencją, a optymalny sen to dodatkowa tarcza

Już przy rekrutacji pacjentów okazało się, że osoby aktywne fizycznie i śpiące powyżej 6 godzin wykazują wyższy poziom zdrowia mentalnego niż ich rówieśnicy, którzy nie byli aktywni fizycznie i którzy spali poniżej 6 godzin. Moglibyśmy już z tych danych założyć, że aktywność fizyczna i sen ma istotne korzystne znaczenie dla umysłu.

Badacze odkryli jeszcze inne zależności. Osoby, które były aktywne fizycznie na początku badania, wykazywały również wysoki poziom poznawczy. Jednak w perspektywie 10 lat, jeśli osoby te dalej były aktywne fizycznie, ale sypiały zazwyczaj poniżej 6 godzin, ich poziom poznawczy zrównywał się z poziomem poznawczym osób, które były mało aktywne fizycznie, ale sypiały dłużej. Najbardziej dotyczyło to osób w przedziale 50-60 lat.

Natomiast funkcje poznawcze utrzymywały się na podobnym poziomie u osób w wieku po 70 r.ż., które pomimo krótkiego snu były aktywne fizycznie. Sprawa jest więc dość skomplikowana. A komplikuje ją jeszcze różnica w płciach — okazuje się, że długi sen (powyżej 8h) może być korzystny tylko dla mężczyzn.

O czym w praktyce mówi nam to badanie?

  • Aby zoptymalizować korzystne efekty aktywności fizycznej, która spowalnia spadki poznawcze, należy spać powyżej 6h dziennie.
  • U osób starszych, sama aktywność fizyczna może spowodować znaczne spowolnienie regresji funkcji poznawczych.

Źródło: The Lancet.